dr inż. Tomasz Greber

tomasz@greber.com.pl

DLA STUDENTÓW

Home    Do pobrania    Dla studentów    Literatura    Konsultacje    Kontakt

       

    Wybrane normy z zakresu zarządzania jakością

Zarządzanie jakością - ogólnie:

 

punktor

PN-EN ISO 9000: 2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006 r.

punktor

PN-EN ISO 9001: 2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa, 2009 r.

punktor

PN-EN ISO 9004: 2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji -- Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN, Warszawa, 2010 r.

 

Metody statystyczne:

 

punktor

PN-ISO 2602, Statystyczna interpretacja danych. Estymacja wartości średniej. Przedział ufności, PKN, Warszawa, 1994 r.

punktor

PN-ISO 2854, Statystyczna interpretacja danych. Techniki estymacji oraz testy związane z wartościami średnimi, PKN, Warszawa, 1994 r.

punktor

PN-ISO 2859-1, Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Plany badania na podstawie AQL stosowane podczas badania partia za partią, PKN, Warszawa, 1996 r.

punktor

PN-ISO 2859-2, Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Plany badania na podstawie jakości granicznej LQ stosowanej podczas kontroli izolowanych, PKN, Warszawa, 1996 r.

punktor

PN-ISO 3207+AD1, Statystyczna interpretacja danych. Określanie statystycznego przedziału tolerancji, PKN, Warszawa, 1997 r.

punktor

PN-ISO 3301, Statystyczna interpretacja danych. Porównywanie dwóch wartości średnich w przypadku obserwacji parami, PKN, Warszawa 1994 r.

punktor

PN-ISO 3494, Statystyczna interpretacja danych. Moc testów dla wartości średnich i wariancji, PKN, Warszawa, 1994 r.

punktor

PN-ISO 3534-2, Statystyka. Statystyczne sterowanie jakością. Terminologia i symbole, PKN, Warszawa, 1994 r.

punktor

PN-ISO 8258+AC1, Karty kontrolne Shewharta, PKN, Warszawa, 1996 r.

punktor

PN-ISO 8585, Statystyczna interpretacja danych. Estymacja mediany, PKN, Warszawa, 1997 r.

punktor

PN 83/N 03010*N 03010, Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki, PKN, Warszawa 1983 r.